QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 416/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 416.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh