Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 30/BC-UBND
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh