Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID - 19 và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 12/03/2020
Ngày hiệu lực 12/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID - 19 và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03_20200312075402882880_vnpt_ca_signed_20200312075610.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh