TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
137/TrT-HĐMSTS 22/07/2019 Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 68
136/TrT-HĐMSTS 18/07/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 64
20/TrT-HĐMST 07/03/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2019
Lượt xem: 71
15/QĐ-STC 09/01/2019 Về quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Lượt xem: 82
243/CV-TrT 21/12/2018 Về việc công khai kết quả mua sắm TSNN theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 68
202/TrT-HĐMSTS 29/11/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 293
201/TrT-HĐMSTS 20/11/2018 Về công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 61
120/CV-TrT 03/08/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
Lượt xem: 57
96/CV-TrT 21/05/2018 Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng.
Lượt xem: 90
93/CV-TrT 18/05/2018 Về công khai nhu cầu mua sắm tập trung máy điều hoà nhiệt độ năm 2018
Lượt xem: 100
12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh