TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 238
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/BC-UBND 16/03/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 75
29/BC-UBND 12/03/2020 Báo cáo tình hình KTXH tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3
Lượt xem: 85
27/BC-UBND 04/03/2020 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Lượt xem: 70
26/BC-UBND 28/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 563
24/BC-UBND 26/02/2020 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019
Lượt xem: 63
23/BC-UBND 26/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoảng sản
Lượt xem: 392
18/BC-UBND 06/02/2020 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và tình hình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 154
17/BC-UBND 06/02/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020
Lượt xem: 62
16/BC-UBND 03/02/2020 Báo cáo việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2019
Lượt xem: 83
15/BC-UBND 30/01/2020 Báo cáo việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và quy định về tặng quà, nhận quà tặng
Lượt xem: 422
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh