TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 164
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
313/QĐ-UBND 20/02/2020 QĐ v/v quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn
Lượt xem: 149
301/QĐ-UBND 18/02/2020 Đ v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư V-15 thuộc quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 118
299/QĐ-UBND 17/02/2020 QĐ v/v phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực trung tâm Ninh Hải-Ninh Thắng (khu 4-1)trong Quy hoạch chung chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 91
186/QĐ-UBND 16/01/2020 QĐ v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình (thuộc lô VII-12, VII-21, VII-23 trong quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2)
Lượt xem: 85
173/QĐ-UBND 14/01/2020 QĐ v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết Xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, tại Khu công nghiệp Khánh Phú
Lượt xem: 69
1324/QĐ-UBND 06/11/2019 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực Đa Hàng, thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (các lô VII-06-01, VII-06-02, VII-07-01, VII-07-02, VII-07-03, VII-07-04, VII-08) thuộc quy hoạch phân khu khu vực Bái Đính trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình
Lượt xem: 664
1323/QĐ-UBND 06/11/2019 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư mới khu vực Đồi Cù, thôn Lược, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Lô VII-08-03) thuộc quy hoạch phân khu khu vực Bái Đính trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình
Lượt xem: 79
1299/QĐ-UBND 29/10/2019 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình và xã Khánh Hòa, Huyện Yên Khánh
Lượt xem: 136
1256/QĐ-UBND 21/10/2019 Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ du lịch thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan
Lượt xem: 104
1245/QĐ-UBND 15/10/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Khánh Hòa Huyện Yên Khánh
Lượt xem: 78
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh