Hiệu quả từ công tác đối thoại với doanh nghiệp ở Kim Sơn
Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thời gian qua, huyện Kim Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, đối thoại là một trong những giải pháp hiệu quả để nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thời gian qua, huyện Kim Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, đối thoại là một trong những giải pháp hiệu quả để nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Huyện Kim Sơn hiện có hơn 300 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 2000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 30.000 lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực như: đất đai, tín dụng, môi trường và lao động…

Quang cảnh buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện Kim Sơn với hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại trực tiếp với hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn, lãnh đạo huyện và đại diện các phòng, ban đã lắng nghe, đối thoại, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Ninh Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Kim Sơn cho biết: Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp huyện đã chủ động nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất CN, TTCN trên địa bàn huyện Kim Sơn đạt trên 1000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 14 triệu USD. 

Thông qua đối thoại đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất CN, TTCN trên địa bàn huyện đạt trên 1000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 14 triệu USD. 

Sự đồng hành giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp ở Kim Sơn thông qua đối thoại đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư mở rộng sản xuất tạo thêm được nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Việt Cường (nbtv.vn)

  • Từ khóa :