Ninh Bình tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Ngày 4/6, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và trao đổi các giải pháp phát triển.

 Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình cùng giám đốc 25 doanh nghiệp FDI, đại diện cho 87 doanh nghiệp FDI trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình có 87 dự án FDI đang hoạt động với tổng mức đầu tư đăng ký đạt trên 1,56 tỷ USD, giải quyết việc làm cho hơn 52.000 lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.


Năm 2021, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp FDI chiếm trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,95 tỷ USD, chiếm 65,58% tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp ngân sách gần 4 triệu USD/năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển của tỉnh. Chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đã phải trải qua trong suốt 2 năm qua để khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch để duy trì sản xuất và phát triển, đồng chí cho biết đây là hội nghị gặp mặt doanh nghiệp FDI đầu tiên của nhiệm kỳ và ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát với mong muốn lắng nghe, chia sẻ, cùng đồng hành, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu vác ngành phải tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp, xem xét giải quyết sớm nhất. Đối với những kiến nghị thuộc tầm vĩ mô, cần tổng hợp để tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền; UBND tỉnh định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề khó khăn để cùng tháo gỡ, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho các nhà đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng thời cam kết UBND tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp cùng chia sẻ, hợp tác và phát triển. Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến phát biểu thắng thắn, xây dựng, cởi mở của các doanh nghiệp FDI tại hội nghị, đây là những ý kiến quý giá để góp phần điều chỉnh quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh cũng như các doanh nghiệp.

Đồng chí giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, phân loại các ý kiến, tham mưu cho UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các ngành xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra toàn diện năng lực của các nhà đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trong đó phải cam kết đáp ứng đủ điện, nước và hệ thống xử lý môi trường. Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hình thành đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp. 

BBT


  • Từ khóa :