UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 8/2022
Chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ định kỳ tháng 8 để lắng nghe, xem xét các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ định kỳ tháng 8 để lắng nghe, xem xét các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp đã kiến nghị UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hỗ trợ mở rộng mặt bằng kho bãi Logistics để tập kết hàng hóa; Đề nghị các ngân hàng sớm triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Doanh nghiệp đề nghị tháo gỡ khó khăn để được cấp phép đầu tư nâng cấp chợ Nam Dân, huyện Kim Sơn; chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực tiếp trả lời ngay tại hội nghị, liên quan đến các chính sách cho thuê, sử dụng đất; quy định danh mục thu hồi đất; việc cấp phép đầu tư; hỗ trợ nguồn vốn chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao…..

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời ghi nhận tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chủ động của các doanh nghiệp đã tham gia buổi gặp gỡ định kỳ hàng tháng với UBND tỉnh. Ngoài những nội dung đã được trả lời trực tiếp tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhất là ở cấp huyện để giải quyết, tháo gỡ dứt điểm các khó khăn của doanh nghiệp với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất, bảo đảm đúng quy định hiện hành./.

Thùy Trâm (nbtv.vn)

  • Từ khóa :