DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
1. Xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao - Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế và trong nước. - Tổng mức đầu tư: 50 triệu USD. - Diện tích đất sử dụng dự kiến: 3,5 ha. - Địa điểm: Lô II-07, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

2. Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng resort

- Quy mô dự kiến: Xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế và trong nước, gồm: Khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao; khu sinh thái, hồ bơi, cắm trại ngoài trời…

- Tổng mức đầu tư: 200 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 10 ha.

- Địa điểm: Đam Khê Trong, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.

3. Đầu tư xây dựng và quản lý chợ Đồng Giao

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng và quản lý chợ

- Tổng mức đầu tư: 2 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 1,1 ha.

- Địa điểm: phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp.

4. Xây dựng tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái, vui chơi giải trí

- Quy mô dự kiến: Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch tổng hợp phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

- Tổng mức đầu tư: 300 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 74,6 ha.

- Địa điểm: Lô III-01; IX-21, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

5. Xây dựng hạ tầng khu dịch vụ sản xuất kinh doanh

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư: 30 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 32,05 ha.

- Địa điểm: Xã Ninh An, huyện Hoa Lư.

6. Đầu tư xây dựng khu dân cư Ninh Khang

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư: 200 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 73.72 ha.

- Địa điểm: Lô II (13-23.25) xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư.

7. Xây dựng khu đô thị mới Ninh Tiến

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư: 80 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 48,9 ha.

- Địa điểm: Lô IX (26-46,54), xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình.

8. Xây dựng khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX thuộc xã Ninh Nhất

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư: 56 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 40,7 ha.

- Địa điểm: Lô IX (15,16,18), xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

9. Xây dựng khu dân cư Bình Minh

- Quy mô dự kiến: Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư: 08 triệu USD.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 9,903 ha.

- Địa điểm: Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan.

  • Từ khóa :