Ninh Bình: Gọi vốn đầu tư vào Dự án Nhà máy nước Yên Đồng
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã công bố Danh mục Dự án Xây dựng Nhà máy nước Yên Đồng với công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước với tổng chi phí thực hiện dự kiến khoảng 912,357 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và một phần diện tích mặt nước hồ Yên Đồng.

Được biết, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025, thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm. Dự án sẽ xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ người dân trên địa bàn huyện Yên Mô và một số xã thuộc huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.


Khi được lựa chọn tham gia vào Dự án, nhà đầu tư phải thỏa thuận với đơn vị quản lý, vận hành cấp nước tại khu vực mà nhà đầu tư thực hiện cấp nước, đảm bảo không trùng lấn vùng cấp nước.

  • Từ khóa :