Thay đổi về chính sách nhập xuất cảnh Việt Nam của người nước ngoài
Từ 15/3/2022, khách quốc tế có thể làm thủ tục đề nghị cấp thị thực tại các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, bao gồm tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tháng 3/2020, để đối phó, ngăn chặn dịch COVID-19, Chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp thị thực, giấy miễn thị thực, tạm dừng cho người nước ngoài nhập cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ như ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, nhân đạo…; áp dụng cách ly tập trung bắt buộc đối với các trường hợp nhập cảnh, bao gồm cả công dân và người nước ngoài thuộc diện ngoại lệ.


Từ tháng 10/2021, tiếp nối thành công của chiến dịch tiêm chủng toàn quốc, Việt Nam đã dần chuyển đổi chính sách chống dịch sang thích ứng an toàn và đẩy mạnh phục hồi kinh tế. Chính phủ đã dần có những điều chỉnh về chính sách thị thực cũng như biện pháp y tế.

Ngày 15/3, căn cứ đề xuất của các bộ, ngành, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 32/NQ-CP và Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1606/VPCP-QHQT về chính sách nhập xuất cảnh Việt Nam của người nước ngoài áp dụng từ ngày 15/3.

Chính sách bao gồm một số nội dung chính sau:

Thứ nhất, phục hồi thủ tục, quy trình cấp thị thực, giấy miễn thị thực theo quy định tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, phục hồi việc áp dụng miễn thị thực song phương theo các điều ước quốc tế với các nước hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Thứ ba, nối lại chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 nước Cộng hoà liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italy, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Belarus, thời hạn áp dụng đến hết ngày 14/3/2025.

Như vậy, từ 15/3, khách quốc tế có thể làm thủ tục đề nghị cấp thị thực tại các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, bao gồm tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh những quy định trên, người nhập cảnh cần chấp hành hướng dẫn, quy định về y tế của Việt Nam vào thời điểm nhập cảnh. Nội dung này có thể được điều chỉnh, bổ sung căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam./.

  • Từ khóa :