Hội nghị nghe báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 Chiều 18/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch. Trong đó làm rõ quan điểm phát triển chung theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hoá, con người Cố đô Hoa Lư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tỉnh Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Quan điểm phát triển kinh tế là: Đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch; nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất, phân phối lưu thông, logistic, tiêu dùng; hỗ trợ các hoạt động quản trị, kinh doanh và quản lý hành chính công; phát triển kinh tế khu vực ven biển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2050 tỉnh Ninh Bình sẽ là trung tâm du lịch cấp quốc gia, là một trong những tỉnh phát triển khá, toàn diện, nhanh và bền vững của vùng Đồng bằng sông Hồng, giữ vai trò một cực tăng trưởng của tứ giác: Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng – Quảng Ninh và Ninh Bình gắn với Thanh Hoá; là nơi đáng sống, an toàn và thân thiện. 

Quy hoạch cũng làm rõ phương hướng phát triển các ngành quan trọng và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; phát triển hạ tầng kỹ thuật; xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện; Phương án phân bố và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và các đơn vị hành chính cấp huyện; các phương án bảo vệ môi trường; Khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học; Phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện.  

Đại diện các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của đơn vị tư vấn cơ bản đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình xây dựng, điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần cập nhật, bổ sung thêm vào một số căn cứ pháp lý phù hợp với quy định hiện hành, đã được sửa đổi, điều chỉnh với đề án phát triển du lịch của tỉnh. Cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các Bộ, cập nhật, điều chỉnh, tính toán hợp lý số liệu đưa vào quy hoạch đảm bảo tính khả thi. Cần bổ sung Quy hoạch vùng khai thác vật liệu khoáng sản, nên bố trí các khu, cụm công nghiệp ở vùng trung du, tránh mất diện tích đất nông nghiệp. Về lâu dài cần định hướng bố trí quy hoạch cảng hàng không cho phù hợp với xu hướng phát triển và  không vướng các quy hoạch khác. Liên quan đến đất quốc phòng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần điều chỉnh một số mục tiêu, định hướng theo hướng bao quát, mang tầm chiến lược, dự kiến khả năng phát triển phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể, theo định hướng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; cần có danh mục thứ tự ưu tiên để phân bổ nguồn lực cho phù hợp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị tư vấn trong việc triển khai lập quy hoạch. Khẳng định: làm tốt công tác Quy hoạch sẽ tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần trách nhiệm, tâm huyết trong xây dựng quy hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Công tác xây dựng quy hoạch đang có nhiều thuận lợi bởi các cấp, các ngành, các địa phương đều đang xây dựng quy hoạch. Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để đơn vị tư vấn có căn cứ xây dựng quy hoạch. Tuy nhiên trong quy hoạch còn thiếu tích hợp, chưa chỉ rõ được hướng đi.

Để quy hoạch sớm được hoàn thiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần thống nhất với đơn vị tư vấn về số liệu, số liệu phải mang tính tổng hợp, phân tích, đánh giá được hiện trạng, tình hình tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ rõ xu hướng phát triển, định rõ hướng đi. Đơn vị tư vấn cần xác định rõ tầm nhìn quy hoạch, không để địa giới hành chính bó buộc không gian phát triển; phải nghiên cứu rõ đặc trưng vùng miền để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản của mỗi địa phương. Trong quá trình làm cần tham khảo quy hoạch của các Bộ, ngành, khẩn trương tập trung triển khai hoàn thiện quy hoạch tỉnh Ninh Bình trong thời gian sớm nhất.

Cẩm Ninh 

  • Từ khóa :