Huyện Nho Quan báo cáo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng và công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Sáng 23/2, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 .

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Nho Quan, quy mô diện tích lập quy hoạch 450,5 km2; quy mô dân số dự kiến năm 2030 khoảng 181.900 người, năm 2050 khoảng 217.800 người. Đến nay, Đồ án đã được chỉnh sửa, hoàn thiện đúng theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch vùng huyện, tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến để làm cơ sở gửi Sở Xây dựng thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết với mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp phía Tây Bắc của tỉnh. Đồng thời, là vùng trọng điểm khai thác phát triển du lịch, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng; là vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản; thuận lợi phát triển công nghiệp nhẹ tập trung, chế biến các sản phẩm nông nghiệp…

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã Công bố Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 21/1/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nho Quan với những nội dung chủ yếu: Diện tích, cơ cấu các loại đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng./.

Tuyết Nhung (nbtv.vn)

  • Từ khóa :