Ninh Bình có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP
Sau hơn 3 năm thực hiện triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nhờ đó nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Sau hơn 3 năm thực hiện triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nhờ đó nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường.


Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình đợt 1/2022

Năm 2022, Ninh Bình có 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, vượt 13 sản phẩm so với kế hoạch đề ra. Như vậy, sau hơn 3 năm thực hiện chương trình, toàn tỉnh có 101 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 65 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 31 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Các chủ thể tham gia là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ sản xuất, kinh doanh.    


Để sản phẩm OCOP ngày càng phát triển, các địa phương cùng các chủ thể đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tham gia các sự kiện kết nối giao thương, hội chợ thương mại; sàn thương mại điện tử, đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ hiện đại. 

Nhờ vào việc tham gia chương trình, hiện nay Ninh Bình đã hình thành được nhiều chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con nông dân có cuộc sống ổn định hơn. Đặc biệt, giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.


Minh Nguyệt

  • Từ khóa :