Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Ai-len
Ngày 16/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ai-len Michael Daniel Higgins (Mai-cơn Đa-ni-en Hích-ghin), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ai-len Micheál Martin (Mai-cơn Mác-tin).


Quốc kỳ nước Cộng hòa Ai-len 

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Ai-len, ngày Thánh Patrick 17/3 (Pa-trích), ngày 16/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Ai-len Michael Daniel Higgins (Mai-cơn Đa-ni-en Hích-ghin), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ai-len Micheál Martin (Mai-cơn Mác-tin).

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc phòng Ai-len Simon Conveney (Xai-mơn Ca-vơ-ni).

PV

  • Từ khóa :