Phối hợp triển khai Nghị định 18 về Nghi lễ đối ngoại
Nghị định 18/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2022, là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại cũng như chuyên nghiệp hóa hoạt động đối ngoại trên phạm vi toàn quốc.

Hội nghị phối hợp triển khai Nghị định 18/2022/NĐ-CP về Nghi lễ đối ngoại 

Ngày 6/4, Cục Lễ tân Nhà nước tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai Nghị định 18/2022/NĐ-CP về Nghi lễ đối ngoại nhằm trao đổi các biện pháp đảm bảo việc thực hiện công tác nghi lễ phục vụ hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Hội nghị nhằm triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại đã được phê duyệt.

Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị phụ trách đối ngoại và hợp tác quốc tế của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và các Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh Nghị định 18 là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh về nghi lễ đối ngoại, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai công tác nghi lễ đối ngoại một các trọng thị, chu đáo, bài bản và thống nhất.

Việc ra đời của Nghị định khẳng định tầm quan trọng của công tác này trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất.

Hội nghị phối hợp triển khai Nghị định 18 là diễn đàn để đại diện các cơ quan, văn phòng, đơn vị cùng trao đổi, thảo luận và thống nhất các biện pháp nghi lễ nhà nước phục vụ các hoạt động đối ngoại.

Sau khi giới thiệu về những điểm mới của Nghị định và các công việc cần triển khai, Cục Lễ tân Nhà nước đã chủ trì, trao đổi với các đơn vị liên quan về việc triển khai các biện pháp lễ tân mới của danh nghĩa thăm cấp nhà nước; thống nhất các biện pháp sử dụng và trang trí Quốc kỳ, bố trí tiêu binh danh dự và gác danh dự và các biện pháp lễ tân khác phục vụ yêu cầu chính trị khác nhau của các hoạt động đối ngoại của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao tầm quan trọng của Nghị định 18 và hoan nghênh Cục Lễ tân Nhà nước chủ trì Hội nghị phối hợp triển khai nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan, đơn vị chia sẻ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, nêu ý kiến về công tác phối hợp giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như các Bộ khác trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Các đại biểu đã thống nhất về nguyên tắc việc phối hợp chung và đồng ý tổ chức các nhóm làm việc chuyên đề nhằm sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, văn bản phân công và phối hợp công việc giữa các đơn vị liên quan.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại, Hội nghị là hoạt động quan trọng góp phần tạo dựng sự thống nhất trong việc triển khai công tác đối ngoại từ Trung ương cho đến các bộ, ngành, địa phương./.

PV 

  • Từ khóa :