QĐ V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế bổ sung cho bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng đến 02/5/2020
Số ký hiệu văn bản 419/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2020
Ngày hiệu lực 17/03/2020
Trích yếu nội dung QĐ V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế bổ sung cho bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng đến 02/5/2020
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 419.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh