QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Hệ thống sinh hiển vi khám có camera và Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc của Bệnh viện Mắt
Số ký hiệu văn bản 223/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Hệ thống sinh hiển vi khám có camera và Máy đo công suất thủy tinh thể không tiếp xúc của Bệnh viện Mắt
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 223.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh