Thông báo về việc thay đổi người chủ trì phiên tiếp công dân ngày 15/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 01/TB-VP
Ngày ban hành 14/01/2020
Ngày hiệu lực 14/01/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì phiên tiếp công dân ngày 15/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm img20200116_08234918.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Designed by VNPT Ninh Binh