Gần 50 bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương”
Ngày 25/8, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương”. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có PGS.TS Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; PGS.TS Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sỹ Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành và tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên ở Trung ương và địa phương; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: BCXB

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Tiến sỹ Phan Chí Hiếu cho biết: Hội thảo có  3 phiên tham luận chuyên đề: Phiên 1 báo cáo chung và báo cáo chuyên đề; Phiên 2 Báo cáo bổ sung; Phiên 3 báo cáo những khía cạnh chuyên biệt và trao đổi, thảo luận bàn tròn: giữa lãnh đạo địa phương - chuyên gia, nhà khoa học - doanh nghiệp… về các vấn đề liên quan để hiện thực hoá khát vọng phát triển của Ninh Bình, nhằm xây dựng chiến lược thương hiệu mới cho tỉnh, trở thành đô thị đáng sống, đáng làm ăn và yên tâm đầu tư.

anh tin bai

Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: BCXB

Hội thảo đã nhận được gần 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên ở Trung ương và địa phương, học giả quốc tế, các doanh nghiệp, lãnh đạo Tỉnh bạn. Các tham luận đều có chất lượng, chiều sâu với nhiều góc nhìn, chiều cạnh tiếp cận nghiên cứu đa ngành, liên ngành khác nhau về định dạng bản sắc và thương hiệu địa phương, như: Lịch sử, khảo cổ, văn hóa, bảo tồn, di sản học, kinh tế, chính sách, công nghiệp văn hóa, kiến trúc, du lịch, tài nguyên-môi trường…Để nhằm nhận diện, đánh giá một cách toàn diện, chuyên sâu, khách quan, khoa học và định dạng rõ các giá trị bản sắc của tỉnh Ninh Bình trong việc xây dựng các thương hiệu địa phương trong quá khứ, hiện tại và định vị tương lai.

Để Hội thảo đạt được kết quả như mong muốn, đồng chí Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, cho ý kiến chuyên sâu về các tuyến vấn đề có tính trọng tâm, các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm nhận diện, định dạng cụ thể các giá trị bản sắc mang tính đặc thù, nổi trội, lợi thế riêng có của Ninh Bình. Về việc xây dựng và quảng bá thương hiệu dựa trên các giá trị bản sắc di sản văn hoá và thiên nhiên. Chỉ ra được các đóng góp quan trọng của giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên như một nguồn lực và động lực then chốt, chủ đạo của phát triển kinh tế - xã hội. Các vấn đề về nguồn lực, giải quyết hài hoà giữa câu chuyện bảo tồn và phát triển…

Nhấn mạnh, với mục tiêu và định hướng phát triển trong tương lai, tỉnh Ninh Bình cần định vị một tầm nhìn mới, vị thế phát triển mới, hình ảnh mới cho giai đoạn chuyển mình sắp tới để tăng tốc thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển. Do đó, để giải phóng được hết các giá trị bản sắc địa phương trở thành nguồn lực, nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và tận dụng được những yếu tố mang tính thời cơ của bối cảnh mới mang lại. 

Đồng chí đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học có những ý kiến trao đổi và thảo luận, những căn cứ khoa học và thực tiễn để kiến nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho tỉnh Ninh Bình, trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và danh thắng Tràng An phù hợp với yêu cầu phát triển mới gắn với sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, di sản nhân loại, tạo động lực để tỉnh có thêm cơ hội phát huy nội lực và huy động nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đô thị đặc thù về giá trị di sản.

Trên cơ sở các bài tham luận khoa học và các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Ban Tổ chức sẽ chắt lọc các ý kiến đóng góp tại Hội thảo khoa học, để có báo cáo kiến nghị chính sách về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển Ninh Bình; đồng thời chắt lọc để xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Ninh Bình”.

BCXB (t/h)

  • Từ khóa :