Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế ven biển Kim Sơn
Chiều 14/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu đánh giá cao về bố cục, nội dung của Dự thảo Nghị quyết, tập trung thảo luận và đánh giá tình hình phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn trong thời gian qua. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân các xã ven biển, kinh tế - xã hội đã có sự phát triển và đạt được một số kết quả bước đầu như: sản xuất thủy sản phát triển tốt, cơ cấu nội bộ ngành thủy sản chuyển dịch tích cực; đời sống nhân dân vùng ven biển ngày càng được cải thiện; đô thị ven biển và du lịch sinh thái biển đang được các nhà đầu tư quan tâm; công tác quản lý đất đai vùng bãi bồi, tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, ứng dụng khoa học - công nghệ, phòng chống thiên tai được chú trọng; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển được tăng cường. 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác quy hoạch, quản lý đất đai chưa chặt chẽ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng nội vùng chưa hoàn thiện, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ với các địa phương khác trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực; sản xuất công nghiệp chưa phát triển, thương mại dịch vụ mới ở bước sơ khai; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; môi trường và an ninh trật tự vùng ven biển còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

Các đại biểu cũng thống nhất cao với mục tiêu phát triển theo hướng khu kinh tế tổng hợp ven biển, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tập trung thảo luận nhằm thực hiện có hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để chỉnh sửa dự thảo, đảm bảo yêu cầu đề ra. Quan điểm của nghị quyết phải nhấn mạnh đến việc đầu tư mở rộng vùng kinh tế biển, nghiên cứu các tác động, trong đó hoàn thiện nâng cấp hạ tầng kết cấu giao thông thủy lợi phải đi trước một bước. Xác định trọng tâm trong định hướng phát triển của huyện là nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ, đảm bảo sự phù hợp giữa 3 lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và vận tải biển, đảm bảo tính khả thi và thống nhất, lâu dài./.

Mai Dung (nbtv.vn)

  • Từ khóa :