Ninh Bình: 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp đạt gần 51.000 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2023 sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình các chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn có chiều hướng tăng. Theo đó, các giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 50.985,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2023 sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình các chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn có chiều hướng tăng. Theo đó, các giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 50.985,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong lĩn vực khai khoáng đạt 301,2 tỷ đồng, tăng 8,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 50.026,4 tỷ đồng, tăng 5,8%; sản xuất, phân phối điện đạt 497,2 tỷ đồng, tăng 3,9%; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải đạt 160,7 tỷ đồng, tăng 10,5%.

anh tin bai

Sản xuất may mặc. Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Các sản phẩm công nghiệp đạt mức tăng trưởng đáng kể, trong đó có linh kiện điện tử 55,5 triệu cái, tăng 4,3%; xe ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên 25,0 nghìn chiếc, tăng 11,6%; kính máy ảnh 0,9 triệu cái, tăng 35,2%,… Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp, trực tiếp là Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã điều hành linh hoạt, sâu sát và quyết liệt thêm vào đó là  sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành công nghiệp thương mại, đòi hỏi đơn vị, các cấp, nghành cũng như doanh nghiệp phải hết sức tập trung vào các nhiệm vụ, phải nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, phải đề ra các sản pẩm mũi nhọn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Công Thương phải nám bắt nhu cầu cung cầu ở các thị trường trong và ngoài nước, từ đó tư vấn, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp địa phương phát triển, thu hút nguồn vốn FDI vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp về thu hút lao động, việc làm, thị trường xuất khẩu, thủ tục thông quan và các thủ tục hành chính có liên quan,... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh công tác hướng tuyến đường dây 220kV Gia Viễn - Nam Định và vị trí đặt trạm biến áp 220kV Gia Viễn phục vụ cho tháo dỡ trạm 220kV Ninh Bình và các xuất tuyến đường dây, thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với chủ đầu tư trước khi đưa công trình xây dựng đường dây và trạm biến áp vào sử dụng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị sản xuất, tiếp tục triển khai và hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Triển khai có hiệu quả công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023; hoàn thành xây dựng đề án khuyến công địa phương và quốc gia năm 2024.

Nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ngành Công Thương Ninh Bình xác định công tác quy hoạch, định hướng phát triển có vai trò đặc biệt quan trọng. Đề xuất UBND tỉnh phương án phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công thương tiếp thu, hoàn thiện “Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, sớm hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Để ngành công nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực, giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh Ninh Bình, cần tập trung rà soát cơ chế, chính sách tác động đến ngành công nghiệp, chú trọng vào các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, mở rộng quỹ đất, các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, đặc biệt ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đồng thời tiếp tục triển khai mở rộng các khu công nghiệp và triển khai đầu tư một số cụm công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt; từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; thực hiện các chính sách hỗ trợ thuế, phí xuất khẩu...

Cẩm Tú (t/h)


  • Từ khóa :